Stichting Lost a Child
 

Doel van Lost a Child

Het primaire doel van Stichting Lost a Child is om hulp te bieden direct in de eerste hectische weken na een overlijden. Daarnaast wil Lost a Child met behulp van verschillende media, waaronder deze website, een platform bieden waar nabestaanden hun gevoelens, problemen en vragen kunnen delen met andere nabestaanden die plotseling hun kind verloren zijn. Zo kan steun worden geboden bij de rouwverwerking en bij het (over)leven na het overlijden van een kind. 

Een concreet initiatief dat als een van de eerste dingen zal worden opgepakt is het ontwikkelen van speciale informatiepaketten. De pakketten moeten landelijk worden verspreid onder ziekenhuizen, uitvaartverzorgers, en diverse hulpinstanties. Deze ‘Lost a Child-pakketten’ geven informatie over allerhande zaken waar je in deze vreselijke situatie direct mee te maken krijgt.

Liever voorkomen

Op termijn wil Lost a Child ook kijken naar de mogelijkheden van preventie. In Nederland overlijden jaarlijks veel kinderen door een noodlottig ongeval. Veelal door verkeersongevallen, maar ook door ongevallen in of om het huis. Naast dodelijke ongevallen zijn er ook kinderen die ernstig letsel aan een ongeval overhouden of later alsnog door de gevolgen ervan komen te overlijden. Daarom wordt gedacht aan het opzetten of ondersteunen van voorlichtingsprojecten op het gebied van verkeers- en brandveiligheid . Zo kunnen jonge levens worden gered en wordt gezinnen en families een dergelijk schokkend verlies bespaard’.