Stichting Lost a Child
 

Wie zijn we?

Het is het allerergste wat je als ouder kan overkomen. Het verliezen van je kind. De shock van de eerste dag, de emotionele chaos van de eerste week erna met alles wat er geregeld moet worden en dan de leegte van de periode die daarop volgt. Hoe ga je daarmee om en hoe moet je daar uiteindelijk mee leren leven? 

En hoe is het voor kinderen, die niet alleen hun broertje of zusje verliezen, maar tegelijkertijd te maken hebben met het onnoemelijke verdriet van hun ouders? Hoe gaan zij om met het verdriet en het gemis in de nasleep van zo’n dramatische gebeurtenis? 

Het overkwam Anuschka Spelbos en haar gezin begin 2012. Haar ervaringen brachten haar ertoe om samen met Saskia Rings het initiatief te nemen voor het opzetten van de Stichting Lost a Child. “Als dit je als ouder overkomt ben je niet bij machte om alles te overzien. Je bent in shock en maakt keuzes uit wat mensen je aanreiken, terwijl achteraf blijkt dat er misschien wel veel meer mogelijk was.” 

Stichting Lost a Child wil graag helpen voorkomen dat andere ouders ook in zo’n situatie terecht komen.

 

Bekijk hier ons manifest!

Lees hier hier verhaal van Anuschka in LINDA. Magazine