Stichting Lost a Child
 

Word Bedrijfssponsor van Lost a Child

Verdriet verwerken na het overlijden van je kind, kleinkind, broertje of zusje is essentieel om verder te kunnen. Het verdriet zal nooit meer verdwijnen en er is vrijwel altijd een lange weg voor nodig om ermee om te kunnen gaan. Daarvoor is steun en hulp nodig. En die steun is al nodig direct na het overlijden. Een hulpverlener ter plaatse van het ongeval of in het ziekenhuis, begeleiding bij het organiseren van een mooi afscheid, het rouwen in de maanden daarna, het weer vinden van geluksmomenten met je gezin en het oppakken van je leven in welke vorm dan ook.

Daar hebben we de hulp van anderen bij nodig. Ook van bedrijven. Ook van u.
Als Partner van Lost a Child geeft u getraumatiseerde kinderen direct uitzicht op vrolijke momenten. Met uw steun kunnen wij onze programma’s uitbreiden en meer ouders, gezinnen en kinderen helpen. Daar heeft ook u voordeel bij. Een partnership komt van twee kanten, vindt Lost a Child. Wij vullen deze partnership dan ook graag, samen met u, zo waardevol mogelijk in. Lees meer over de voordelen voor uw bedrijf.

Business Partner zijn van Lost a Child heeft naast directe invloed op onze programma’s voordelen voor uw bedrijf: