Stichting Lost a Child
 

Help ons

Zonder steun en hulp kan Lost a Child weinig doen. Helpen kan in natura, door je als vrijwilliger aan te melden, acties op touw te zetten of een evenement te bezoeken en natuurlijk in de vorm van sponsoring of het doen van een donatie.

In Natura

Papier, reclamespots, ons computernetwerk: 100% gesponsord. Lost a Child houdt de kosten zo laag mogelijk om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen. We kijken dan ook graag samen met u welke producten of diensten van uw bedrijf hieraan kunnen bijdragen. En waar Lost a Child op dit moment naar op zoek is.

Eigen initiatief

Lost a Child staat open voor nieuwe en creatieve initiatieven. Daar zijn we ambitieus genoeg voor. En goede ideeën voeren we uit. Dus ook als ze van u komen. Hoe? Dat bepalen we samen. We blijven partners. 
Neem contact met ons op via info@lostachild.nl.

Sponsoring

Getraumatiseerde kinderen en rouwende ouders helpen kost geld. Uw bedrijf kan het bereik van Lost a Child vergroten met een structurele financiële bijdrage. Maak uitbreiding van de projecten mogelijk, en geef nieuwe projecten een kans. Word sponsor van Lost a Child.

ANBI

Stichting Lost a Child is aangemerkt als ANBI instelling bij de belastingdienst. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan de gift. Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, is het mogelijk om meer te schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. U kunt er dus zelf voor kiezen om het voordeel te houden of het aan ons te schenken zodat wij er anderen mee kunnen helpen.